Walldorf的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

Partnerport nahe SAP

办公室 起租价 13,00 € - 17,90 €

1st, 2nd floor

办公室 起租价 5,50 € - 7,50 €

2nd floor

办公室 起租价 7,60 € - 10,50 €