Stuttgart的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

Koenigstrasse 26

办公室 起租价 11,00 €

Koenigstrasse 10c

办公室 起租价 9,00 €

Friedrichstrasse 15

办公室 起租价 9,00 €

Rotebuehlplatz 23

办公室 起租价 11,00 €

Steiermaerker Strasse 3-5

办公室 起租价 7,00 €

Curiestrasse 2

办公室 起租价 10,00 €

Dieselstraße 18/1-/2

欢迎咨询