Stuttgart的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

6th Floor

办公室 起租价 12,10 € - 13,30 €
需求量大
Stuttgart服务式办公室

Königstraße 10C

办公室 起租价 7,70 € - 10,50 €

Friedrichstrasse 15

办公室 起租价 9,60 € - 10,50 €

3rd floor

办公室 起租价 8,70 € - 9,50 €

1st and 5th floor

办公室 起租价 8,70 € - 9,50 €

Curiestrasse 2

办公室 起租价 10,50 € - 11,50 €