Dortmund的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

12th and 13th Floor

办公室 起租价 6,70 € - 7,40 €

Florianstraße 15-21

办公室 起租价 6,70 € - 7,40 €

Bahnhofstr. 65-71

办公室 起租价 5,70 € - 7,10 €

Viktoriastr. 8-10

欢迎咨询

2nd and 3rd Floor

办公室 起租价 5,80 € - 6,40 €