Cologne的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

Waidmarkt 11

办公室 起租价 13,00 €

Richmodstrasse 6

办公室 起租价 10,00 €

Gertrudenstrasse 30-36

办公室 起租价 15,00 €

Im Zollhafen 18

办公室 起租价 12,00 €

Im Zollhafen 24

办公室 起租价 16,00 €

Im Medienpark 8

办公室 起租价 15,00 €

Erna-Scheffler-Strasse 1A

办公室 起租价 10,00 €

Subbelrather Strasse 15a

办公室 起租价 8,00 €

Butzweilerhofallee 3

办公室 起租价 9,00 €

Rheinpromenade 4a

办公室 起租价 15,00 €

Bornheimer Strasse 127

办公室 起租价 11,00 €

Fritz-Schäffer-Strasse

办公室 起租价 17,00 €