Bremen的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

Ansgarihaus

办公室 起租价 10,60 € - 14,60 €

Bahnhofsplatz 42

办公室 起租价 7,80 € - 8,60 €

Airport Center Bremen

办公室 起租价 3,50 € - 3,80 €

GF, 1st, 2nd, 3rd, 4th floor

办公室 起租价 5,40 € - 5,90 €