Berlin的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

Gontardstraße 11

办公室 起租价 20,00 € - 22,00 €

Jaeger Street 54

办公室 起租价 15,40 € - 19,20 €

Wallstr. 9

办公室 起租价 12,80 € - 17,50 €

Friedrichstrasse 88

办公室 起租价 16,00 € - 22,00 €

Unter den Linden 21

办公室 起租价 11,00 € - 15,20 €

Friedrichstraße 191

办公室 起租价 9,40 € - 12,90 €

Pariser Platz 4a

办公室 起租价 16,00 € - 22,00 €

Greifswalder Straße 226

办公室 起租价 16,00 € - 22,00 €

Haus 2

办公室 起租价 11,70 € - 12,90 €

Potsdamer Platz 1

办公室 起租价 11,00 € - 15,20 €

Europaplatz 2

办公室 起租价 15,90 € - 17,50 €

Rahel-Hirsch-Strasse 10

办公室 起租价 9,40 € - 12,90 €

Karl-Marx Street 97-99

办公室 起租价 9,40 € - 12,90 €
需求量大
Berlin服务式办公室

Kurfuerstendamm 21

办公室 起租价 11,00 € - 15,20 €

Knesebeckstr. 62/63

办公室 起租价 14,50 € - 20,00 €

Kurfürstendamm 195

办公室 起租价 15,90 € - 17,50 €

Rheinstr. 22

办公室 起租价 9,40 € - 12,90 €

Edisonstraße 63

办公室 起租价 8,20 € - 10,20 €

Klosterstrasse 38

办公室 起租价 8,40 € - 11,60 €

Babelsberger Str. 32

欢迎咨询