Berlin 办公地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

4th Floor

办公室 起租价 12,80 € - 17,50 €

Jaegerstraße 54

办公室 起租价 15,40 € - 19,20 €

Wallstr. 9

办公室 起租价 12,80 € - 17,50 €

2nd floor

办公室 起租价 11,00 € - 15,20 €

4th Floor

办公室 起租价 14,50 € - 20,00 €

Friedrichstraße 191

办公室 起租价 10,10 € - 13,90 €

First Floor

办公室 起租价 14,50 € - 20,00 €

Greifswalder Straße 226

办公室 起租价 14,50 € - 20,00 €

5th floor

办公室 起租价 13,80 € - 15,20 €

6th + 7th floor

办公室 起租价 11,00 € - 15,20 €

8th Floor

办公室 起租价 15,90 € - 17,50 €

Regus Berlin At the Chancellor Office

办公室 起租价 11,00 € - 15,20 €

Karl-Marx-Straße 97-99

办公室 起租价 11,00 € - 15,20 €
需求量大
Berlin服务式办公室

7th Floor

办公室 起租价 11,00 € - 15,20 €

Third Floor

办公室 起租价 12,80 € - 17,50 €

House A, 1st floor

办公室 起租价 9,30 €

Knesebeckstr. 62/63

欢迎咨询

Klosterstrasse 38

办公室 起租价 8,40 € - 11,60 €