Lyon的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看
需求量大
Lyon服务式办公室

132 rue Bossuet

办公室 起租价 9,70 € - 12,10 €

47 Boulevard Marius Vivier Merle

办公室 起租价 13,30 € - 18,20 €

20 rue de la Villette

办公室 起租价 10,60 € - 14,60 €

93 rue de la Villette

办公室 起租价 10,60 € - 13,20 €

Immeuble Danica B

办公室 起租价 8,00 € - 11,00 €

Immeuble le Patio

办公室 起租价 9,70 € - 13,30 €

23 rue crepet

办公室 起租价 6,00 € - 8,30 €

Campus Verrazzano

办公室 起租价 8,00 € - 11,00 €