Paris的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看
需求量大
Paris服务式办公室

40 rue du Louvre

办公室 起租价 24,70 € - 33,90 €

124 rue Réaumur

办公室 起租价 21,10 € - 28,90 €

3B Rue Taylor

办公室 起租价 14,30 € - 17,90 €

17-21 rue Saint Fiacre

办公室 起租价 24,40 € - 33,50 €
需求量大
Paris服务式办公室

37-39 Avenue Ledru Rollin

办公室 起租价 18,30 € - 25,20 €

27 avenue de l'Opéra

办公室 起租价 15,00 € - 20,50 €

9, rue du Quatre Septembre

办公室 起租价 15,00 € - 20,50 €

10 Place Vendôme

办公室 起租价 16,60 € - 22,80 €

7 rue de la Paix

办公室 起租价 22,80 € - 25,10 €

7 rue Meyerbeer

办公室 起租价 30,90 € - 34,00 €
需求量大
Paris服务式办公室

140 bis, rue de Rennes

办公室 起租价 12,10 € - 16,70 €
需求量大
Paris服务式办公室

SNCF Station

办公室 起租价 16,50 € - 22,70 €

18 rue Pasquier

办公室 起租价 12,70 € - 15,90 €

33 avenue du Maine

办公室 起租价 15,00 € - 20,60 €

19 boulevard Malesherbes

办公室 起租价 16,70 € - 18,40 €

68 rue du Faubourg St. Honoré

办公室 起租价 15,00 € - 20,60 €

26-28 rue de Londres

办公室 起租价 17,50 € - 24,10 €

75 Boulevard Haussmann

办公室 起租价 21,80 € - 24,00 €

72 rue du Faubourg

办公室 起租价 18,10 € - 24,80 €

54 rue de Londres

办公室 起租价 21,10 € - 29,00 €

4th Floor

办公室 起租价 16,60 € - 22,80 €

57 rue d'Amsterdam

办公室 起租价 11,40 € - 14,20 €

12/14, Rond-Point des Champs-Elysées

办公室 起租价 17,40 € - 24,00 €

27/29 rue Bassano

办公室 起租价 21,80 € - 24,00 €

23, rue Balzac

办公室 起租价 15,70 € - 19,70 €

115 rue Cardinet

办公室 起租价 13,30 € - 18,30 €

54/56 avenue Hoche

办公室 起租价 22,00 € - 30,30 €

28 rue de l'Amiral Hamelin

办公室 起租价 12,40 € - 17,00 €

Les Mercuriales- Tour Levant

办公室 起租价 10,90 € - 14,90 €

112 avenue Kléber

办公室 起租价 17,40 €

17 rue de la Vanne

办公室 起租价 10,40 € - 14,30 €

11 rue de Cambrai

办公室 起租价 10,90 € - 14,90 €

6 Rue Duret

办公室 起租价 18,30 € - 22,80 €

6 rue Auguste Comte

办公室 起租价 8,50 € - 11,60 €

6-8 rue du 4 septembre

办公室 起租价 9,80 € - 12,20 €

1 Boulevard Victor

办公室 起租价 15,90 € - 21,90 €

18-22 rue Marius Aufan

办公室 起租价 16,80 € - 21,00 €

Les Diamants - Building B

办公室 起租价 8,40 € - 11,60 €

27/29 Rue Raffet

办公室 起租价 14,00 €

5 Rue Charles de Gaulle

办公室 起租价 13,40 € - 18,40 €

6th Floor

办公室 起租价 13,80 € - 19,00 €

191-195 avenue Charles de Gaulle

办公室 起租价 15,50 € - 17,10 €

171 bis, avenue Charles de Gaulle

办公室 起租价 10,00 € - 13,80 €

Zac du Cornillon Nord

办公室 起租价 9,90 € - 13,60 €

Tour CB21

办公室 起租价 15,60 € - 21,40 €

Le Véronèse

办公室 起租价 8,10 € - 11,10 €

90-92 Route de la Reine

办公室 起租价 11,20 € - 15,40 €

5 place de la Pyramide

办公室 起租价 12,70 € - 17,40 €

88 ter avenue Général Leclerc

办公室 起租价 8,50 € - 11,70 €

4 Place de la Défense

办公室 起租价 14,20 € - 19,50 €

7, rue Le Bouvier

办公室 起租价 8,50 € - 11,70 €

La Grande Arche, Paroi Nord

办公室 起租价 14,20 € - 19,50 €

126 avenue du General Leclerc

办公室 起租价 13,90 € - 19,20 €

9/11, allée de l'Arche

办公室 起租价 12,70 € - 17,40 €

Le Belvédère

办公室 起租价 16,90 € - 23,20 €

4th and 5th floor

办公室 起租价 11,20 € - 15,30 €

Building A

办公室 起租价 10,30 € - 14,10 €

65 rue des trois fontanot

办公室 起租价 10,30 € - 14,10 €

1 Rue Rosenberg

办公室 起租价 11,20 € - 15,30 €

Immeuble Panama

办公室 起租价 7,70 € - 10,50 €

Orlytech zone, Building 516

办公室 起租价 6,00 € - 8,20 €

13 avenue Morane Saulnier

办公室 起租价 6,30 € - 8,70 €

104 avenue Albert 1er

办公室 起租价 11,70 € - 16,10 €

5 avenue Carnot

办公室 起租价 9,90 € - 13,60 €

18 Place Des Nympheas

办公室 起租价 8,40 € - 11,60 €

44 Rue Jean Mermoz

办公室 起租价 9,50 € - 13,00 €

22 place de la Gare

办公室 起租价 8,70 € - 11,90 €

Le Dôme

办公室 起租价 12,00 € - 16,40 €

1 Rue Georges Stephenson

办公室 起租价 9,40 € - 12,90 €

4-6 rue des Chauffours

办公室 起租价 8,50 € - 11,60 €

14 Avenue de l'Europe

办公室 起租价 8,50 € - 11,60 €

1 avenue de L'Europe

办公室 起租价 9,30 € - 11,60 €