Marseille的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

Les Docks - Atrium 10.6

办公室 起租价 8,30 € - 11,50 €

165 avenue du Prado

办公室 起租价 9,30 € - 12,80 €

180 Avenue Du Prado

办公室 起租价 7,30 € - 10,00 €

31 Parc du Golf

办公室 起租价 7,60 € - 10,50 €