Prague的办公空间地点

可按小时、天、周、月、年租用办公室
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

所有办公地点
排序方式:
需求量大
Prague服务式办公室

4th and 3rd floor


办公室 起租价 195 Kč - 243 Kč
价格
Prague服务式办公室

Na Perstyne 342/1


办公室 起租价 195 Kč - 268 Kč
价格
Prague服务式办公室

14/682 Rybna street


办公室 起租价 181 Kč - 249 Kč
价格
Prague服务式办公室

Praha City Center


办公室 起租价 181 Kč - 249 Kč
价格
Prague服务式办公室

Karolínská 654/2


办公室 起租价 195 Kč - 268 Kč
价格
Prague服务式办公室

River Garden, 5th floor


办公室 起租价 195 Kč - 268 Kč
价格
Prague服务式办公室

2nd Floor


办公室 起租价 214 Kč - 294 Kč
价格
Prague服务式办公室

Na strži 1702/65


办公室 起租价 214 Kč - 268 Kč
价格
Prague服务式办公室

Pujmanove


欢迎咨询
价格
Prague服务式办公室

Dělnická 213/12


办公室 起租价 156 Kč - 215 Kč
价格
Prague服务式办公室

Plzenska


办公室 起租价 214 Kč - 294 Kč
价格
Prague服务式办公室

Nove Butovice


办公室 起租价 195 Kč - 268 Kč
价格
Prague服务式办公室

Aviatická 1092/8


办公室 起租价 181 Kč - 249 Kč
价格

查找Prague办公地点的详细信息。
联系电话: +86 400 921 0399