Bogota的办公空间地点

可按小时、天、周、月、年租用办公室
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

所有办公地点
排序方式:
Bogota服务式办公室

Building QBO Parque 93


办公室 起租价 COP 28.400,00 - COP 39.000,00
价格
Bogota服务式办公室

17th Floor Tierra Firme Tower


办公室 起租价 COP 28.400,00 - COP 39.000,00
价格
Bogota服务式办公室

Teleport Business Park


办公室 起租价 COP 24.500,00 - COP 33.600,00
价格
需求量大
Bogota服务式办公室

Carrera 18 No.86A-14


办公室 起租价 COP 15.200,00 - COP 20.800,00
价格
Bogota服务式办公室

Street 100


办公室 起租价 COP 17.200,00 - COP 23.600,00
价格
Bogota服务式办公室

Floors 4 and 5, Urban Plaza Building


办公室 起租价 COP 37.800,00 - COP 52.000,00
价格
Bogota服务式办公室

Calle 100 No 7-33


办公室 起租价 COP 28.400,00 - COP 39.000,00
价格
Bogota服务式办公室

Carrera 11 No. 79 - 66


办公室 起租价 COP 37.800,00 - COP 52.000,00
价格
Bogota服务式办公室

05th Floor Chile Avenue Tower A


办公室 起租价 COP 37.800,00 - COP 47.300,00
价格
Bogota服务式办公室

Carrera 7 No. 71 – 21, Torre B


办公室 起租价 COP 28.400,00 - COP 39.000,00
价格
Bogota服务式办公室

Street 26, #102-20 Suite 301


办公室 起租价 COP 28.400,00 - COP 39.000,00
价格

查找Bogota办公地点的详细信息。
联系电话: +86 400 921 0399