Roeselare的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

Accent Business Park

办公室 起租价 € 3,80 - € 5,20

Dumolinlaan 1

办公室 起租价 € 6,60 - € 9,10

Ter Waarde 50

办公室 起租价 € 4,60 - € 6,30

Stationsplein 4

办公室 起租价 € 5,40 - € 7,40

274 ter/3, Avenue de la Marne.

办公室 起租价 7,50 € - 10,30 €