Leuven的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

Martelarenplein, 20E

办公室 起租价 € 7,70 - € 10,60

Da Vincilaan 9

办公室 起租价 € 9,50 - € 13,10

De Kleetlaan 4

办公室 起租价 € 9,50 - € 13,10

Pegasuslaan 5

办公室 起租价 € 5,80 - € 7,90

Auderghem Avenue

办公室 起租价 € 6,90 - € 9,50

Kardinaal Mercierplein 2

办公室 起租价 € 10,50 - € 14,40

Rond Point Schuman / Schumanplein 11

办公室 起租价 € 13,70 - € 18,90

Rond Point Schuman / Schumanplein 6

办公室 起租价 € 11,80 - € 16,20

Rue Belliard 40

办公室 起租价 € 13,70 - € 18,90

Boulevard du Regent / Regentlaan 37-40

办公室 起租价 € 9,00 - € 12,40
需求量大
Leuven服务式办公室

Square de Meeus / De Meeûssquare 37

办公室 起租价 € 10,50 - € 14,40

Avenue Louise / Louizalaan 480

办公室 起租价 € 11,80 - € 16,20

Place de L'université 16

办公室 起租价 € 7,60 - € 10,50

Rue des Colonies / Koloniënstraat 11

办公室 起租价 € 9,10 - € 12,60

Avenue du Boulevard 21

办公室 起租价 € 11,60 - € 14,50

Carrefour De L'Europe / Europakruispunt 2

欢迎咨询

Avenue Louise 65/11

办公室 起租价 € 7,70 - € 10,50

Gare Maritime

办公室 起租价 € 10,50 - € 14,40

Rue des Poissonniers 13

办公室 起租价 € 10,50 - € 13,10

Rue aux Laines 68-72

欢迎咨询

Place Marcel Broodthaers / Marcel Broodthaersplein 8

办公室 起租价 € 9,10 - € 12,60

Avenue Fonsny 46 box 59

欢迎咨询

Boulevard Industriel 9

办公室 起租价 € 7,00 - € 9,60

3rd floor, Waterloo Office Park

办公室 起租价 € 7,40 - € 10,20

Avenue Charles-Quint / Keizer Karellaan 584

办公室 起租价 € 6,60 - € 9,00

Pastoor Cooremansstraat 3

办公室 起租价 € 6,60 - € 9,00