Manama的办公空间地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

Level 9

办公室 起租价 BD 5.200 - BD 7.100

United Tower Level 29

办公室 起租价 BD 4.500 - BD 6.100

Almoayyed Tower, 21st & 22nd Floors

办公室 起租价 BD 3.200 - BD 4.300