Algiers 办公地点

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

1 rue Yahia Belkhayat

办公室 起租价 1,740.00 DA - 2,400.00 DA

Algeria Business Centre

办公室 起租价 1,890.00 DA - 2,590.00 DA

Bab-Ezzouar Business Center

办公室 起租价 960.00 DA - 1,200.00 DA