Oslo 共享/联合办公

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

Calmeyers gate 5

共享办公空间
起租价 Kr 129,00

Biskop Gunnerus Gate 14

共享办公空间
起租价 Kr 186,00

Apotekergata 10

共享办公空间
起租价 Kr 161,00

C.J. Hambros Plass 2c

共享办公空间
起租价 Kr 116,00

Kristian Augusts Gate 13

共享办公空间
起租价 Kr 161,00

3rd and 4th floor

共享办公空间
起租价 Kr 104,00

2nd floor

共享办公空间
起租价 Kr 161,00

10th Floor

共享办公空间
起租价 Kr 113,00

3rd and 4th floor

共享办公空间
起租价 Kr 101,00

Karenslyst Allè 53

欢迎咨询

5th floor

共享办公空间
起租价 Kr 123,00