Vilnius 共享/联合办公

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

44A Gedimino avenue

共享办公空间
起租价 7,00 €

Konstitucijos pv. 21A

共享办公空间
起租价 5,00 €

Žalgirio av. 90

共享办公空间
起租价 3,00 €

2nd floor

共享办公空间
起租价 5,00 €