Wiesbaden 共享/联合办公

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

2nd floor

共享办公空间
起租价 8,20 €
需求量大
Wiesbaden联合办公空间<br/>

THE SQUAIRE 12

共享办公空间
起租价 15,40 €
需求量大
Wiesbaden联合办公空间<br/>

Amelia-Mary-Earhart-Strase

共享办公空间
起租价 8,20 €

2nd Floor

共享办公空间
起租价 8,20 €

Hahnstraße 68-70

共享办公空间
起租价 6,30 €

Brüsseler Straße 1-3

共享办公空间
起租价 12,00 €

25th floor

共享办公空间
起租价 14,80 €

Tower 185

共享办公空间
起租价 9,10 €

Friedrich-Ebert-Anlage 36

共享办公空间
起租价 5,70 €

10th + 11th Floor

共享办公空间
起租价 8,20 €

Mainzer Landstrasse 49

共享办公空间
起租价 6,30 €

Mainzer Landstrasse 41

共享办公空间
起租价 6,60 €

Ground Floor to 4th Floor

共享办公空间
起租价 7,90 €

16th and 24th Floor

共享办公空间
起租价 16,10 €

1st floor

共享办公空间
起租价 10,70 €

Grosse Gallusstr. 16-18

共享办公空间
起租价 12,00 €

Neue Mainzer Str. 32-36

共享办公空间
起租价 14,50 €

Dornhofstrasse 34

共享办公空间
起租价 3,80 €

Baseler Strasse

共享办公空间
起租价 7,20 €

Bethmannstr.8 / Berliner Str.51

共享办公空间
起租价 9,40 €

Darmstädter Landstrasse 116

共享办公空间
起租价 6,90 €