Potsdam 共享/联合办公

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

Babelsberger Straße 32

共享办公空间
起租价 10,00 €

Rheinstraße 11

共享办公空间
起租价 7,00 €

Klosterstrasse 38

共享办公空间
起租价 9,00 €

Kurfürstendamm 195

共享办公空间
起租价 11,00 €

Knesebeckstraße 62/63

欢迎咨询
需求量大
Potsdam联合办公空间<br/>

Kurfürstendamm 21

共享办公空间
起租价 11,00 €

Potsdamer Platz 1

共享办公空间
起租价 12,00 €

Potsdamer Platz 10

共享办公空间
起租价 11,00 €

Rahel-Hirsch-Straße 10

共享办公空间
起租价 11,00 €

Europaplatz 2

共享办公空间
起租价 13,00 €

Pariser Platz 4A

共享办公空间
起租价 13,00 €

Unter den Linden 21

共享办公空间
起租价 12,00 €

Friedrichstraße 88

共享办公空间
起租价 13,00 €

Jägerstraße 54

欢迎咨询

Wallstraße 9

欢迎咨询

Karl-Marx-Straße 97-99

共享办公空间
起租价 9,00 €

Gontardstraße 11

共享办公空间
起租价 15,00 €

Greifswalder Straße 226

共享办公空间
起租价 17,00 €

Edisonstraße 63

共享办公空间
起租价 9,00 €