Bonn 共享/联合办公

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

1st floor

共享办公空间
起租价 6,00 €

Fritz-Schaeffer-Str. 1

共享办公空间
起租价 7,20 €

4th and 5th Floor

共享办公空间
起租价 12,30 €

Kranhaus 1

共享办公空间
起租价 10,10 €

Fourth Floor

共享办公空间
起租价 10,10 €

6th Floor

共享办公空间
起租价 10,10 €

Neumarkt Galerie

共享办公空间
起租价 8,50 €

2nd, 4th floor

共享办公空间
起租价 10,10 €

Kaiser-Wilhelm-Ring 27-29

共享办公空间
起租价 8,50 €

10th and 22nd Floor

共享办公空间
起租价 10,10 €
需求量大
Bonn联合办公空间<br/>

Subbelrather Str. 15a

共享办公空间
起租价 5,40 €

Stolberger Str. 349 (OVUM)

欢迎咨询

Vogelsanger Str.

共享办公空间
起租价 10,10 €

Butzweilerhofallee 3

共享办公空间
起租价 5,40 €