Berlin 共享/联合办公

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

4th Floor

共享办公空间
起租价 15,40 €

Jaegerstraße 54

共享办公空间
起租价 16,40 €

Wallstr. 9

共享办公空间
起租价 13,50 €

2nd floor

共享办公空间
起租价 11,60 €

4th Floor

共享办公空间
起租价 15,40 €

Friedrichstraße 191

共享办公空间
起租价 10,10 €

First Floor

共享办公空间
起租价 15,40 €

Greifswalder Straße 226

共享办公空间
起租价 15,40 €

5th floor

共享办公空间
起租价 11,60 €

6th + 7th floor

共享办公空间
起租价 11,60 €

8th Floor

共享办公空间
起租价 13,50 €

Regus Berlin At the Chancellor Office

共享办公空间
起租价 10,10 €

Karl-Marx-Straße 97-99

共享办公空间
起租价 10,10 €
需求量大
Berlin联合办公空间<br/>

7th Floor

共享办公空间
起租价 11,60 €

Knesebeckstr. 62/63

欢迎咨询

Third Floor

共享办公空间
起租价 13,50 €

Rheinstr. 22

共享办公空间
起租价 10,10 €

House A, 1st floor

共享办公空间
起租价 8,50 €

Klosterstrasse 38

共享办公空间
起租价 8,80 €

Babelsberger Str. 32

欢迎咨询