Bad Homburg 共享/联合办公

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

Basler Straße

共享办公空间
起租价 8,00 €

Mergenthalerallee 15-21

共享办公空间
起租价 6,00 €

An der Welle 4

共享办公空间
起租价 11,00 €

Bockenheimer Landstraße 2-4

共享办公空间
起租价 16,00 €

Bockenheimer Landstraße 17-19

共享办公空间
起租价 9,00 €

9th, 10th, 22nd and 23rd floor

共享办公空间
起租价 12,00 €
需求量大
Bad Homburg联合办公空间<br/>

Friedrich-Ebert-Anlage 36

共享办公空间
起租价 6,00 €

Brüsseler Straße 1-3

共享办公空间
起租价 13,00 €

Friedrich-Ebert-Anlage 35

共享办公空间
起租价 15,00 €

Mainzer Landstraße 49

共享办公空间
起租价 8,00 €

Große Gallusstraße 16

共享办公空间
起租价 13,00 €

Neue Mainzer Straße 32-36

共享办公空间
起租价 13,00 €

Bethmannstaße 8 / Berliner Straße 51

共享办公空间
起租价 8,00 €

Westhafenplatz 1

共享办公空间
起租价 11,00 €

Hanauer Landstraße 291 B

共享办公空间
起租价 6,00 €

Lindleystraße 8

共享办公空间
起租价 9,00 €

Darmstädter Landstraße 116

共享办公空间
起租价 7,00 €

Berliner Straße 300

共享办公空间
起租价 5,00 €

Herriotstraße 1/2nd Floor

共享办公空间
起租价 7,00 €
需求量大
Bad Homburg联合办公空间<br/>

Hahnstraße 70

共享办公空间
起租价 6,00 €

Frankfurter Straße 39

共享办公空间
起租价 5,00 €

The Squaire 12

共享办公空间
起租价 15,00 €

Dornhofstraße 34

共享办公空间
起租价 5,00 €

Mainzer Straße 97

共享办公空间
起租价 8,00 €