Herentals 共享/联合办公

灵活租期
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

查看

Atealaan 34

共享办公空间
起租价 € 5

Regus Brecht Ringlaan 17/A

共享办公空间
起租价 € 7

Borsbeeksebrug 34

共享办公空间
起租价 € 8

Uitbreidingstraat 84

共享办公空间
起租价 € 7
需求量大
Herentals联合办公空间<br/>

Pelikaanstraat 3 box 2020

共享办公空间
起租价 € 6

Quellinstraat 49

共享办公空间
起租价 € 6

Lange Lozanastraat 142

共享办公空间
起租价 € 4

Kardinaal Mercierplein 2

共享办公空间
起租价 € 9

Noorderlaan 147

共享办公空间
起租价 € 6