Salvador的办公空间地点

可按小时、天、周、月、年租用办公室
报价基于签订24个月协议时每人每天的费用,具体视办公空间空余情况而定。

所有办公地点
排序方式:
Salvador服务式办公室

33rd Floor Edificio Mundo Plaza


办公室 起租价 BRL 35,00 - BRL 48,00
价格
Salvador服务式办公室

Av. Tancredo Neves


办公室 起租价 BRL 29,10 - BRL 40,00
价格

查找Salvador办公地点的详细信息。
联系电话: +86 400 921 0399